Reklama

czwartek, 15 sierpnia 2013

Jak złożyć reklamację w sklepie?


jak złożyć reklamację
fot. sxc.hu
Zdarza się, że kupiony w sklepie towar ma wady. Jak postępować w takiej sytuacji, by sprzedawca zamienił go nam na pełnowartościowy produkt,naprawił wadę lub zwrócił pieniądze? Przeczytaj poniższe porady, aby dowiedzieć się jak złożyć reklamację w sklepie.

porady poradnikZatem jak złożyć reklamację? W pierwszym kroku wraz z kopią dowodu zakupu (rachunek/ paragon/ faktura/ wydruk z konta/ potwierdzenie płatności kartą) należy zgłosić na piśmie niezgodność towaru z umową. Reklamację możesz złożyć na dwa sposoby - powołać się na przepisy o towarze niezgodnym z umową (składana u sprzedawcy) lub skorzystać z gwarancji jakości (składana np. u serwisanta). Wybór w tej kwestii należy do konsumenta.
porady poradnikMożesz żądać naprawy towaru, jego wymiany, a jeżeli to niemożliwe - zwrotu pieniędzy. Na niezgodność towaru z umową możesz się powołać w ciągu 2 lat od dnia zakupu (jeśli rzecz była używana, termin ten może być skrócony do 1 roku). Prawo wymaga, by reklamację zgłosić sprzedawcy w ciągu 2 miesięcy od daty wykrycia wady. Żywność paczkowaną (np. śmietanę) możesz reklamować w terminie do 3 dni od otwarcia opakowania, ale tylko pod warunkiem, że nie upłynął termin przydatności.
porady poradnikReklamację należy złożyć na piśmie: osobiście (nie zapomnij potwierdzenia) lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
porady poradnikW piśmie powinna znajdować się: data zgłoszenia, dane osobowe,datę nabycia towaru, jego opis oraz wady. Sprecyzuj, w jakim czasie i w jaki sposób Twoja reklamacja ma zostać uwzględniona (naprawa lub wymiana). Jeżeli nie chcesz naprawiać zepsutego towaru, a wymiana jest niemożliwa, możesz domagać się obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy.
porady poradnik
Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź. Brak ustosunkowania się do reklamacji oznacza, że ją uznał. Jeżeli sprzedawca nie uznał reklamacji, możesz dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Uwagi:
- Możesz poprosić o pomoc Rzecznika Praw Konsumenta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.